GABINET PSYCHOLOGICZNY "PERSPEKTYWY"

PRZEDSTAWIENIE PSYCHOLOGÓW

dr Anna Owczarek

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała również tytuł doktora Psychologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psychoterapeuta na Oddziale Nerwic dla dorosłych oraz w Ośrodku dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania w Gdańsku. Współpracowała również z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym "Więź" w Tczewie, Kliniką Leczenia Niepłodności Naprocentrum, Poradnią Po-Moc w Gdańsku. Odbyła staże zawodowe na oddziale Szpitala Psychiatrycznego "Srebrzysko" oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Poza doświadczeniem klinicznym ponad 10 lat pracowała jako wykładowca na gdańskich uczelniach prowadząc oprócz wykładów i ćwiczeń, również warsztaty i treningi psychologiczne.

Odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej:

 • 2-letni Kurs Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • 2-letni Kurs Psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy,
 • krótkoterminowe szkolenia praktyczne min. z zakresu: pracy z zaburzeniami jedzenia, interwencji kryzysowej, terapii krótkoterminowej, diagnozy osobowości, technik twórczego myślenia, technik pamięciowych i nauki, Metody Ruchu Rozwijającego wg W.Sherborne.

Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje.

Oferta:

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych,
 • szkolenia i warsztaty online,
 • konsultacje małżeńskie,
 • konsultacje psychologiczne.

Zakres pomocy:

 • depresja, nerwice, lęki, zaburzenia nastroju,
 • problemy emocjonalne,
 • przemoc psychiczna w rodzinie i związkach, gaslighting,
 • wykorzystanie narcystyczne,
 • kryzysy małżeńskie,
 • kryzysy rozwojowe,
 • trudności w relacjach,
 • zaburzenia odżywiania,
 • uzależnienia behawioralne,
 • poradnictwo dla rodziców w sytuacjach kryzysowych.

Praca terapeutyczna poddawana jest stałej superwizji.


Joanna Grzenia

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem. Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Integracyjnej (SPCH), Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (WTTS), szkolenia w stopniu zaawansowanym w zakresie Intensywnej Psychodynamicznej Terapii Krótkoterminowej (ISTDP, Instytut SENTIO).

Od 16 lat udzielam wsparcia merytorycznego pracownikom placówek pomocowych, prowadząc grupy grupy case study oraz realizując projekty szkoleń dla lekarzy z zakresu psychologii zdrowia.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Moje doświadczanie pracy psychoterapeutycznej, rozwija się przez wiarę, w to co proste - szczere spotkanie, które tworzy bliskość.

W Poradni Perspektywy zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i prowadzę grupę TUS Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci nieśmiałych; zagrożonych alienacją.