OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 28.05.2023 r.

Komunikat Metropolity Gdańskiego dotyczący wprowadzenia w Archidiecezji Gdańskiej posługi diakona stałego

W dniu Pięćdziesiątnicy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Wtedy zrodził się Kościół, który głosi Ewangelię aż do dziś. To zadanie, jak podkreśla papież Franciszek, realizuje się jedynie w mocy Ducha Świętego, który przygotowuje serca. On jest "siłą sprawczą ewangelizacji". Duch Święty czyni to przez ludzi. Obdarza ich różnymi charyzmatami i powołuje do rozmaitych posług w Kościele. Niektóre posługi są konsekwencją przyjętych w Kościele święceń - biskupich, prezbiteratu i diakonatu, również diakonatu stałego. Inne natomiast są powierzane mężczyznom i kobietom przez obrzęd ustanowienia ich lektorami, akolitami i katechistami. Każda z tych posług jest w Kościele niezwykle ważna.

Dzieje Apostolskie zawierają opis ustanowienia siedmiu diakonów dla obsługiwania stołów, aby apostołowie mogli się całkowicie oddać posłudze słowa. Sobór Watykański II odnowił urząd diakona w Kościele, który od V wieku pozostawał jedynie etapem przejściowym dla kandydatów do święceń kapłańskich. Błogosławiony papież Paweł VI, realizując postanowienie soboru, zachęcał, by w Kościołach lokalnych przywrócono diakonat stały z możliwością przyjęcia go przez żonatych mężczyzn.

Diakon stały może wspomagać pasterzy w posłudze liturgicznej i duszpasterskiej. Może udzielać chrztu, błogosławić małżeństwa, rozdzielać Komunię Świętą, głosić kazania, przewodniczyć pogrzebom. Może również angażować się w różne formy parafialnej i ponadparafialnej aktywności: pracować z młodzieżą, w szkole, w służbie zdrowia, podejmować działalność charytatywną, animować dzieła nowej ewangelizacji, czy formować różnego rodzaju grupy zawodowe.

W obecnych czasach Kościół wzywa nas "do odpowiedniego dowartościowania daru Ducha Świętego, jakim jest posługa diakońska" (Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych, Rzym 1998, nr 90). Należy zatem przyjąć dar Boży, przywracając ten stan dla dobra wiernych. Wiele jest posług w Kościele. Trzeba jednak pamiętać, że sakramentalny akt święceń jest czymś więcej niż zwykłe wybranie, nominacja, delegacja lub ustanowienie. Jego konsekwencją jest dar Ducha Świętego, który pozwala sprawować świętą posługę w Kościele.

Apostołowie wprowadzili posługę diakona, gdy zaistniała konkretna potrzeba. Powołanie pochodzi od Boga, ale rozeznaje je Kościół i komunikuje to powołanemu. Dlatego nie można udzielać święceń diakonatu chętnym, ale tylko tym, których wezwie Kościół, tzn. których wskaże sam biskup lub przedstawią prezbiterzy po rozpoznaniu konkretnej potrzeby we wspólnocie wiary, której przewodzą. Dobro Kościoła gdańskiego, całej wspólnoty i poszczególnych wiernych stanowi więc pierwszą rację wprowadzenia w naszej archidiecezji diakonatu stałego.

Diakonem stałym może zostać żonaty mężczyzna po 35. roku życia, z minimum dziesięcioletnim stażem małżeńskim i za pisemną zgodą małżonki. Nie wystarczy zatem jego własna wola przyjęcia święceń. Diakonem stałym może też zostać kawaler ślubujący celibat w wieku nie niższym niż 30 lat. Dopuszczenie do diakonatu jest uwarunkowane ukończeniem studiów magisterskich z zakresu teologii (można je podjąć w Instytucie Teologicznym Archidiecezji Gdańskiej w Gdyni) i odbyciem czteroletniej formacji duchowej w trakcie ich trwania.

Zawierzam sprawę powołań modlitwie wspólnoty naszej archidiecezji i udzielam pasterskiego błogosławieństwa na czas rozeznawania powołania.

/-/ + Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
 1. Dziś przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pamiętajmy o spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej. Przy spełnieniu zwykłych warunków można uzyskać odpust zupełny za pobożne uczestniczenie w kościele lub kaplicy w uroczystym śpiewie lub recytacji Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź".
 2. Zapraszamy wszystkich parafian oraz wspólnoty na modlitwę o wylanie Ducha Świętego. Rozpoczniemy ją dziś w ramach Uwielbienia po Mszy Świętej o godz. 20.00.
 3. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt. Zapraszamy na uroczyste Eucharystie o godz. 7.00 i 18.00. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
 4. Dziś przypada 42. rocznica śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego (Prymasa Tysiąclecia).
 5. Kończy się okres wielkanocny. Dziś po ostatniej Mszy Świętej paschał umieszcza się przy chrzcielnicy. Z prezbiterium zabieramy figurę Jezusa Zmartwychwstałego oraz czerwoną stułę z krzyża.
 6. We czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 7. W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy.
 8. Wczoraj o godz. 9.30 i 12.00 przeżywaliśmy w naszej parafii I Komunię Świętą dzieci. Biały tydzień dla nich od poniedziałku do soboty na Mszach Świętych o godz. 18.00. Dzieci przychodzą w albach.
 9. W najbliższą sobotę o godz. 9.30 i 12.00 kolejne grupy dzieci przystąpią do I Komunii Świętej. Próby dla dzieci według ustalonego porządku. Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w piątek o godz. 16.00 i 16.45.
 10. W związku z tym w najbliższym tygodniu nie będzie wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu. Porządek Wystawienia Najświętszego Sakramentu byłby bardzo nieregularny, co utrudniłoby naszym parafianom zapamiętanie godzin Wystawienia Najświętszego Sakramentu.
 11. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12.30 będzie Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas IV. Dzieci przychodzą w albach. Okazja do spowiedzi w sobotę o godz. 17.00. Próba dla dzieci zaangażowanych w liturgię w sobotę o 16.45.
 12. W tym tygodniu kończymy miesiąc maj i ostatnie nabożeństwa majowe o godz. 20.30. W związku z tym zapraszamy w środę na muzyczny wieczór, podczas którego nasi organiści wykonają utwory o tematyce maryjnej. Będą nimi dzieła kompozytorów muzyki klasycznej różnych epok, m.in. Jana Sebastiana Bacha czy Franza Schuberta. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20.00. Po nim nastąpi ostatnie w tym miesiącu nabożeństwo majowe zakończone Apelem Jasnogórskim.
 13. Od czwartku nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie po wieczornej Mszy Świętej, a w niedziele po Mszy Świętej o godz. 16.30.
 14. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Proszę pomyśleć o zaangażowaniu dzieci w procesji poprzez sypanie kwiatków.
 15. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Apostolstwo Modlitwy zaprasza o godz. 18.00 na Mszę Świętą oraz "Godzinę Świętą".
 16. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Apostolstwo Modlitwy zaprasza na Mszę Świętą o godz. 18.00, a później na adorację w ciszy.
 17. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. Żywy Różaniec zaprasza na Mszę Świętą o godz. 18.00. Po niej nabożeństwo pierwszosobotnie i wymiana tajemnic różańcowych.
 18. W czwartek, 1 czerwca Dzień Dziecka. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00. Pamiętajmy w modlitwie o najmłodszych.
 19. W sobotę Ogólnopolskie Spotkanie Młodych w Lednicy.
 20. W sobotę o godz. 10.00 w oliwskiej archikatedrze pięciu diakonów naszego seminarium przyjmie święcenia prezbiteratu. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości oraz do modlitwy w intencji kandydatów.
 21. Dziś taca budowlana. Zebrane środki przeznaczone są na opłacenie kosztów związanych z projektem i pozwoleniami na budowę naszej świątyni.
 22. W sklepiku "Gość Niedzielny" i prasa katolicka.
 23. Bardzo dziękuję za wszelkie ofiary spływające na pomoc parafii oraz na jej działalność.
 24. Plan wszystkich pielgrzymek jest na naszej stronie internetowej w zakładce "Pielgrzymki".
 25. Uroczyste przekazanie relikwii św. Jana Pawła II naszej parafii odbędzie się podczas Eucharystii sprawowanej w dniu 16 lipca 2023 r. o godz. 7.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (Msza Święta transmitowana przez TVP1). Z naszej parafii pojedzie delegacja autokarem. Osoby chętne na wyjazd prosimy o kontakt z ks. Proboszczem. Do końca maja można składać ofiary na relikwiarz św. Papieża.